ZS
Dnes je

Kalendář akcí

Kontaktní info

Základní škola Chotětov
Husovo náměstí 7
294 28 Chotětov

Tel: 326 395 346
E-mail: skola@zschotetov.cz


Školská rada

Informace ze školské rady

Složení školské rady

15.10.2018

Předseda:             pan Karel Špína

Zástupce školy:   paní Marcela Nežerková

Zástupce rodičů:  pan Jan Doubek ( jan_doubek@volny.cz )

 

Hlasování - volba člena z řad rodičů

01.10.2018

Vážení rodiče,
do školské rady se přihlásili 2 rodiče z vašich řad – paní XX a pan XX (viz hlasovací lístky se jmény kandidátů, které mají žáci u sebe). Volba nového člena proběhne v termínu od 3. do 10. října 2018, a to formou anonymního hlasování pomocí volebních lístků, které můžete vy nebo vaše děti vhodit do označeného boxu ve vestibulu školy.

Předem všem děkuji za účast.
Mgr. L.Tirpáková

Volby do Školské rady při Základní škole Chotětov

01.09.2018

Vážení rodiče,

obracím se na vás v souvislosti s činností školské rady. V letošním roce končí funkční období zvoleného zástupce z řad rodičů. Je tedy potřeba zvolit nového zástupce z řad rodičů., aby školská rada mohla fungovat dle platných předpisů. Činnost školské rady je upravena školským zákonem (Zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění §167 a §168).

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům, nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Případní zájemci o tuto funkci, oznamte svůj zájem kterékoli paní učitelce osobně nebo telefonicky ředitelce školy. Po nashromáždění jednotlivých jmen zájemců sepíšeme volební listinu a poté budou rodiče anonymně hlasovat.

Děkuji
Mgr. Lenka Tirpáková, ředitelka školy