ZS
Dnes je

Kalendář akcí

Kontaktní info

Základní škola Chotětov
Husovo náměstí 7
294 28 Chotětov

Tel: 326 395 346
E-mail: skola@zschotetov.cz


Máte doma předškoláka?

            Blíží se čas zápisu dětí do prvních ročníků základních škol. Rodiče mají možnost zapsat své dítě do školy, kterou mu vyberou. Objevují se obavy rodičů přihlásit dítě do vesnické málotřídní školy, které však nejsou podložené konkrétními poznatky. Proto předkládám několik informací, které by mohly přiblížit výchovu a vzdělávání v málotřídní (konkrétně v naší) škole.

Jsou to opravdu nevýhody nebo výhody spojení dvou ročníků v jedné třídě?

 • Žáci si vzájemně pomáhají – starší mladšímu a naopak (nyní trend věkově smíšených tříd v mateřské škole).
 • Učí se ohleduplnosti a respektování různého věku dětí (jako v rodině).
 • Nízký počet žáků umožňuje častější přímou práci učitelky s jednotlivými žáky.
 • Učitelky mají větší přehled o každém žáku při hodině i po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je možná společná práce obou ročníků, mladší žáci mohou připomenout učivo z minulého ročníku těm starším, naopak mladší žáci mohou navíc pracovat se staršími v oblastech, které zvládají (obecně – okouknout sem tam i něco jinde).
 • Při práci ve skupinách se žáci učí soustředěnosti na zadaný úkol, učí se nenechat se rušit či rozptylovat okolím.
 • Učí se větší samostatnosti při práci.
 • Při nižším počtu mají žáci možnost zvládnout a procvičit si učivo při vyučování a není třeba četných domácích úkolů.
 • Všechny učitelky znají žáky a mají o nich velký přehled.
 • Podle potřeby zvládáme výuku s dětmi, které vyžadují zvláštní péči.

Máme přehled o tom, jak si vedou žáci, kteří od nás přecházejí do vyšších ročníků. Odcházejí i na jazykovou školu, sportovní školu, na víceleté gymnázium. Spousta z nich úspěšně absolvovala nejen střední, ale i vysoké školy.

            Vnější vzhled školy může posoudit každý sám. V současné době, vzhledem k epidemiologické situaci, bohužel není možná osobní prohlídka prostor naší školy. Na našich webových stránkách si proto můžete naší školu prohlédnout alespoň virtuálně, abyste se mohli rozhodnout, zda chcete vaše dítě zapsat do naší školy.

Jak můžete dítěti usnadnit vstup do 1. třídy a dobré zahájení školní docházky?

Tady je několik rad:

 • • Vyprávějte  dítěti  a  čtěte  mu –  prohlížejte si spolu knížky a povídejte si o přečtených básničkách a pohádkách. Rozvíjejte slovní zásobu. Děti ve škole některá slova vůbec neznají, neví, co dané slovo znamená.
 • • Zaveďte pravidelný režim – dítě dostane za úkol pravidelnou domácí činnost – učíte ho samostatnosti a zodpovědnost. Dodržujte ranní vstávání v určitou hodinu, stejně tak pravidelné ukládání ke spánku. Připravujete tím děti na plnění školních povinností a režim vám v tom jenom pomůže.
 • • Naučte dítě vystřihovat jednoduchý obrázek – některé děti stříhat neumí. Kupte mu nůžky pro praváka nebo leváka a začněte nejdříve úplně jednoduchými proužky nebo rohy papíru.
 • • Dítě se musí umět samo obléknout a svléknout. Ve škole je nutné v hodinách tělocviku být s převlékáním svižný, jinak zdržuje celou třídu a doba vlastního cvičení se zkracuje. Také dodržování hygieny je samozřejmostí.
 • • Začněte se více zajímat o grafomotoriku – trénujte s dětmi na velký balící papír na zemi nebo na lavici velké tvary uvolněnou rukou.
 • Desatero pro rodiče

 

Než půjdu školy ...